محبت زیادی دل میزنه

متن گریه دار و غمگین In 2020 Intelligence Quotes Good Day Quotes Picture Writing Prompts

عکس نوشته و جملات فردریش نیچه Intelligence Quotes Afghan Quotes Soul Quotes

زیادي خوب بودن خوب نیست زیادی که خوب باشي دیده نمیشوی میشوی مثل شیشه ای تمیز کسي شیشه ی تمیز را نمیبیند همه به ج Cool Words Farsi Quotes Beautiful Quotes

Pin By Zahra Jalili On دلــــ آویــــز In 2020 Birthday Quotes For Best Friend Islamic Inspirational Quotes Real Life Quotes

Pin By Z On نوژه Soul Quotes Picture Writing Prompts Love Text

Pin On Text Pictures

واقعااااااا بعضی آدما لیاقتشون همونیه که هستن بیشتر که واسشون ارزش قائل شی خودشونو گم میکنن یه جمله هست همیشه میگم اینکه به یه مگ Farsi Poem Farsi Quotes Farsi

Pin On Sh

Pin By Poorbabayi On Love In 2020 Bio Quotes Afghan Quotes Fun Texts

ریلکسر تکست On Instagram گاه باید دور شد تا حرمت حضورت را لمس کنند زیادی در دسترس بودن فرصت دلت Intelligence Quotes Quran Quotes Inspirational Cool Words

اگر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد ارنستو ساباتو Farsi Quotes Persian Quotes Quran Quotes

چرا هر حرف این متن را حس من هستم راستی ساده بودن ضربه های زیاد میزند آدم را Persian Quotes Farsi Quotes Inspirational Quotes

عکس پروفایل صداقت متن و عکس نوشته هایی در مورد صداقت برای پروفایل In 2020 Fun Texts Islamic Love Quotes Deep Thought Quotes

11 Likes 0 Comments هـونـازم Hoonaaz Art On Instagram یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد یک In 2020 Birthday Quotes For Best Friend Afghan Quotes Persian Quotes

عکس نوشته از من به تو نصیحت اون که یه بار تنهات گذاشت باحال مگ In 2020 Intelligence Quotes Deep Thought Quotes Birthday Quotes For Best Friend

Pin On Psychology Of Life

Pin On Persian Quotes

Pin By Majid Ghazi On Quotes In 2020 Persian Quotes Farsi Calligraphy Farsi Quotes

Pin On Alone

مجنون تمام قصه ها نامردند Farsi Poem Persian Poetry Text On Photo

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *